SAMOSTALNE IZLOŽBE

2011.

- Galerija likovnih umjetnosti, Osijek2010.

- Izložbena dvorana Waldinger, Osijek

2008.

- Galerija Pegaz, Osijek

2000.

- Galerija Waldinger, Osijek1998.

- Galerija Kuna, Dom HV Osijek

1996.

- Galerija Palača Zuccato, Poreč1995.

- Križevci, Galerija ARS
- Galerija likovnih umjetnosti, Osijek1989.

- Osijek, Galerija „Zodijak"
- Osijek, Salon „Bijelo-plavi“1977.

- Beograd, Galerija Grafičkog kolektiva
- Osijek, Galerija „Zodijak“

1975.

- Osijek, Galerija „Zodijak“ Grupa 4 (B. D. Kusik, I. Dorogy, M. Sušac, B. Ivandić)
- Zagreb, Galerija Studentskog centraSKUPNE IZLOŽBE

2011.

- Slavonski brod, Galerija Goll, Goll i prijatelji

2010.

- Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 22. Slavonski biennale
- Osijek, Galerija Kazamat, Slikarstvo, Godišnja izložba članova HDLU

2009.

- Osijek, Galerija Kazamat, Grafika, Godišnja izložba članova HDLU

2008.

- Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 21. Slavonski biennale
- Osijek, Galerija Pegaz
- Osijek, Galerija Kazamat, Crteži, Godišnja izložba članova HDLU

2007.

- Pècs, Arad, Osijek, Plzen, Arad biennal

2006.

- Osijek, Dom HDLU, Galerija Kazamat, HDLU Osijek
- Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 20. Slavonski biennale

2005.

- Osijek, Dom HDLU Osijek, Galerija Kazamat, HDLU Osijek

2002.

- Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 18. Slavonski biennale

2001.

- Osijek, Dom HDLU, Galerija Kazamat, HDLU Osijek
- Budimpešta, Lurdy Galeria, Osječki umjetnici, Pannonia

2000.

- Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, 17. Slavonski biennale
- Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osječki otvoreni atelier

1997.

- Osijek, HDLU Osijek, Izložba u povodu 75. obljetnice osnutka HDLU Osijek

1995.

- Pečuh, IV. Biennale Slavonaca
- Nuštar, Djela hrvatskih slikara i kipara „Gospi od Utočišta“, Aljmaš
- Osijek, Dom HV, Osječki ratni atelier '91
- Zagreb, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Osječki likovni kvadrat
- Osijek, Likovni atelier HNK Osijek

1994.

- Osijek, Djela hrvatskih slikara i kipara „Gospi od Utočišta“, Aljmaš
- Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osječki likovni kvadrat (Kusik, Pandžić, Sušac, Živković)
- Belišće, Djela hrvatskih slikara i kipara „Gospi od Utočišta“, Aljmaš
- Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, XIV. Biennale Slavonaca

1993.

- Osijek, Dom HV, Slavonija i Baranja 1991.-1993.
- Zagreb, XIII. Biennale Slavonaca
- Rijeka, Prvi riječki Proljetni salon
- Osijek, Otvoreni osječki atelier

1992.

- Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osječki ratni atelier '91.
- Zagreb, Galerija Forum, Osječki ratni atelier '91.
- Köln, Gurzenich, Osječki ratni atelier '91.
- Prag, Osječki ratni atelier '91.
- Zagreb, Likovna kolonija Đakovo
- Osijek, Likovna kolonija Đakovo
- Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, XIII. Biennale Slavonaca (prosinac 1992. – siječanj 1993.)

1991.

- Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Osječki slikari i kipari

1990.

- Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Otvoreni osječki atelier

1989.

- Osijek, Imaginarna galerija Grada Osijeka
- Osijek, Osijek u djelima likovnih umjetnika

1987.

- Osijek, Galerija likovnih umjetnosti Osijek, XI. Biennale Slavonaca

1986.

- Osijek, Šest osječkih slikara (Goll, Kusik, Čubek, Živković, Stipešević, Hegeduš)

1985.

- Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, X. Biennale Slavonaca
- Pečuh, Osječki slikari
- Osijek, Izložba uz knjigu O. Švajcera

1984.

- Sombor, Susret gradova
- Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Akvizicije VI

1983.

- Osijek, Osječki suvremeni slikari
- Osijek, Osijek nadahnuće umjetnika
- Osijek, Zagreb, IX. Biennale Slavonaca

1982.

- Osijek, Prva skupna izložba članova HDLU Osijek
- Slavonski Brod, Skice i studije članova HDLU Osijek
- Osijek, Slikari – kipari – kazalište

1981.

- Pečuh, Baranjska umjetnička kolonija
- Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, VIII. Biennale Slavonaca
- Osijek, Suvremeni osječki slikari i kipari
- Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Djela suvremenih likovnih umjetnika u fundusu Galerije likovnih umjetnosti, Osijek

1980.

- Vinkovci, Recentna likovna umjetnost Slavonaca
- Subotica, Izložba likovnih i primjenjenih umjetnika
- Čakovec, Šest slikara iz Slavonije

1978.

- Osijek, Beli manastir, IV. Saziv baranjske umjetničke kolonije
- Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, VI. Biennale Slavonaca
- New York, 2nd Annual Salon of YAVA–1 (15. 12. 1977. – 7. 1. 1978.)1977.

- Ljubljana, Izložba dobitnika Prešernove nagrade- Brantford, Kanada, Suvremeni osječki slikari i kipari
- Zagreb, Salon mladih, Inovacije

1976.

- Poreč, XVI. Annale
- Zagreb, Salon mladih
- Osijek, Otvoreni atelijer

1975.

- Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, V. Biennale Slavonaca
- Zemun, Izložba Mladi bratskih gradova
- Ravne, Slovenija, Slikarska kolonija